Учредяват асоциасия по „ВиК“ в област Перник

Общо събрание за учредяване на Асоциацията по „В и К” в област Перник ще се проведе във вторник в Областна администрация.
На него ще бъде гласувано и процентното  съотношение на гласовете на общините, съобразно обхвата на обособената територия на „В и К” ООД, Перник обявена  с Решение № РД-02-14-2234 от 22 декември 2009 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ, бр. 7 от 26.01.2010 г.
Ще се обсъди и присъединяването на Община Ковачевци за член на Асоциацията по „В и К” в Област Перник, съгласно чл.198а, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите и утвърждаване измененията на процентното съотношение на  гласовете на общините.
Ще бъде разгледан и проектът за бюджет на Асоциацията по „В и К” - Област Перник.

Източник: perunik.com

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини