Общинският съвет в Перник даде съгласие за удължаване срока на заемa на Общината

Общинският съвет в Перник делегира права на кмета Станислав Владимиров да подготви искане за удължаване с една година на срока на безлихвен заем, предоставен на Община Перник от Централния бюджет.

Решението бе взето на проведената днес сесия.

Заемът е в размер на 4.2 млн. лв. и е трябвало да бъде възстановен до края на тази година, но поради недостиг на финансов ресурс, до момента той не се обслужва.

Според кмета Станислав Владимиров заради финансовата несигурност в резултат на COVID- кризата, предстоящите плащания по проекти по ОП "Региони в растеж", както и погасяване на краткосрочен кредит от 3.5 млн. лв. до края на годината, община Перник няма да бъде в състояние да възстанови и безлихвеният заем. С удължаването на срока ще се избегне утежняването на бюджета за идната година с допълнителните разходи и санкции по реда на Закона за публичните финанси.

Източник: Perunik.COM

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини