Демонстрационен център за оползотворяване на текстилни отпадъци ще бъде изграден в Перник

Демонстрационен център за оползотворяване на текстилни отпадъци чрез производство на плочи от дървесни и текстилни частици ще бъде изграден в Перник, съобщи на БТА инвеститорът Евгения Андреевска.

Тя е изобретила технология за деструктуриране на остатъци от памук, вълна, лен и вискоза, чиито влакна частично заместват дървесните в мебелните плоскости. Експерименти доказали, че стандартът на плочите се запазва, когато в тях се влага 5-10 процента деструктуриран текстилен отпадък. Проектирана е поточна линия за производство на плочи от дървесни и текстилни частици. Съоръжението осигурява оползотворяване на отпадъците от текстил чрез влагането им в интериорни мебелни плоскости.

Планира се производството да започне след година. То ще бъде ситуирано в пернишкия квартал "Сини вир". Ръководено от Андреевска дружество е защитило пред българското и европейско патентни ведомства три полезни модела за производство на плочи от дървесни и текстилни частици, на строителни плоскости и на стъклени плочи. Досега не са прилагани технологии за повторно използване на деструктурирани текстилни отпадъци в производството на мебелни и интериорни плоскости, нито на отпадъка от плоско стъкло в екстериорна и интериорна настилка, коментира Андреевска.

У нас средногодишно се генерират около 166 000 т текстилни отпадъци от бита и приблизително 10 000 т от шивашки и текстилни предприятия.

Евгения Андреевска е еколог. Работи над 25 години в областта на опазването на околната среда и управлението на отпадъците.

Източник: Perunik.COM

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини