Тунджай Шюкрю: Подобряваме административния капацитет на Община Кърджали с европейско финансиране

Разговор със зам.-кмета на Община Кърджали за подобряването на административния капацитет на служителите

    - Г-н Шюкрю, през последните години Община Кърджали значително подобри административния си капацитет. На какво се дължи това?

- От септмеври 2016 г. Община Кърджали изпълнява проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали", Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-8.001-0034-С01, който се финансира по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 община – Бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектът е на обща стойност 113 146.00 лева, от които съфинансиране от Европейския съюз: 96 174.10 лв.и национално съфинансиране: 16 971,90 лв.

В рамките на тези повече от три години, чрез проекта бе подкрепена дейността на двата екипа от експерти в общинска администрация, свързани с изпълнението на Инвестиционната програма по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г., а именно звеното за изпълнение на инвестиционната програма и Междинното звено за оценка на проекти по програмата.

-Сумата, отделена за подобряване на административния капацитет на институции в страната е значителна. Каква е стратегическата цел?

- Общата стойност на одобрената Инвестиционна програма Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. е 21 048 163.28 лв. Стратегическата й цел е чрез реализирането на приоритетни проекти да се постигне изпълнение на целите на ИПГВР на град Кърджали, свързани с подобряване на качеството на живот на жителите.

Специфични цели на инвестиционната програма са:

 • Чрез идентифициране на приоритетни проекти от ИПГВР да се постигне фокусиране и концентриране на наличния финансовия ресурс.

• Чрез реализацията на проекти за подобряване на техническата инфраструктура да се създаде достъпна и удобна градска среда в Кърджали;

 • Подобряване на образователната инфраструктура за осигуряване на качествено и достъпно образование;

• Създаване на нова социална инфраструктура като част от превенция на риска от социално изключване и интеграция на маргинални групи.

-Подобряването на административния капацитет на Общината позволи реализирането на значими проекти. Кои са те?

-През 2017г. и 2018 г. бяха разработени трите проектни предложения, които бяха включени в  списъка с основни проекти  на инвестиционната програма. Искам да припомня тези проекти -  „Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали", „Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари  в град Кърджали" и „Изграждане на социални жилища в град Кърджали".

Подготвените проектни предложения бяха разгледани от междинното звено, създадено в Община Кърджали и след извършената оценка, Община Кърджали подписа с Управляващия орган на ОП «Региони в растеж» договори за предоставяне на бъзвезмездна финансова помощ.

Искам да подчертая, че Община Кърджали е единствената от 39-те общини, която в средата на 2019 г. е сключила договори за безвъзмездна финансова помощ за всички основни проекти от инвестиционната програма и е усвоила до максимална степен договорения ресурс.  Към август  2019 г., Община Кърджали има неусвоен финансов ресурс в размер на 42,15 лв. 

От края на 2018 г. стартира физическото изпълнение на тези проекти. Към днешна дата следва да посочим, че приключи изпълнението на най-големия от трите проекта -  «Обновяване и реконструкция на образователни обекти в град Кърджали». Изпълнението на другите два проекта ще продължи до 2021 г.

-Как оценявате работата на екипите в Общинска администрация?

-Смятам, че резултатите от работата на екипите в общината, чиято дейност бе подпомогната по проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали" показват, че бяха постигнати целите на проекта, а именно подобряване на административния капацитет на експертите в Община Кърджали с оглед управление и изпълнение на инвестиционната програма по процедура BG16RFOP001-1.001.039 «Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие» по ОП «Региони в растеж» 2014-2020 г., както и създаване на условия за ефективно функциониране на Междинното звено за оценка на проекти по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г. в Община Кърджали.

Въпросите зададе:Георги Кулов

www.eufunds.bg

Този документ е създаден в рамките на проект "Техническа помощ за подобряване на административния капацитет на Община Кърджали", Договор за БФП № BG16RFOP001-8.001-0034-С01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Кърджали и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 28.03.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Разумни и прагматични, ще се справите с всяко предизвикателство, независимо от цената. Не позволявайте на финансовите затруднения да ограничават мисленето ви. Проблемите в семейството решавайте спокойно, като говорите и насърчавате останалите също да го правят. Бъдете открити и по-често се вслушвайте в думите им.
28 мар 2020

Хороскоп за Телец

Телец
С практичен подход ще отдавате предпочитание на онези хора и ситуации, от които бихте имали полза за момента. Ще усвоявате новостите в движение, без това да се отразява на темпото ви. По такъв начин ще поддържате информираността си и ще бъдете конкурентно способни във всеки един момент.
28 мар 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Отнасяйте се с повишено внимание към дребните неща около себе си, за да избегнете конфликтна ситуация. Имате шанс да направите добър избор от многото предложения, които ще получите, ако проявите повече далновидност. Не се колебайте да споделите вълненията си с хората, на които можете да разчитате.
28 мар 2020

Хороскоп за Рак

Рак
За домошари като вас, скъпи Раци този ден предлага неизброими възможности. Можете да се развихрите на не едно място и да свършите много полезна работа. Кулинарните ви способности ще бъдат достойно оценени. Държите всичко да е изрядно и правите всичко, за да е така.
28 мар 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Активни и уверени в себе си ще откриете нещото, което сте търсили дълго. Може би там е бъдещето ви. Отношенията с хората от обкръжението ви ще са отлични, което допълнително ще ви подтиква към действия. Ще ви вълнуват успехите на другите, а това ви прави по-добри и толерантни.
28 мар 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Ще бъдете в добро настроение и ще се радвате на взаимни чувства с близките ви. Добри вести ще ви донесат хора от далече. Запазете търпението си и не изпреварвайте събитията. Скоро ще имате причини да сте по-забързани, ще ви притиснат срокове и по-високи обороти. Починете си.
28 мар 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Съветът към онези, за които бизнеса е приоритет е да не рискуват излишно днес. Заложете на сигурните пътища и не оставяйте на случайността да определя хода на решенията ви. Като цяло ще се чувствате в добро здраве и с предпоставки за пълноценна изява на способностите ви.
28 мар 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
От действията ви днес ще зависи дали ще изживеете деня си спокойно или в напрегнато очакване. Някои ще предприемат пътуване, с което ще се опитат да уредят личните си дела. Избягвайте споровете, дори да става дума за дребни неща. Рискувате да си развалите настроението и да получите главоболие.
28 мар 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Рискът, който предприемат мнозина от вас е съвсем оправдан. Оставете времето да докаже правотата ви и бъдете уверени в успеха си. Доверието, което оказвате на познат човек е точно на място и няма основания за притеснение.
28 мар 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Промени в плановете ви за днес ви карат да търсите алтернативи, които са максимално приемливи. Това може да се окаже трудоемка задача, но вие сте упорити и не се отказвате толкова лесно. Не пренебрегвайте усилията на човек от обкръжението ви да направи нещо за вас. Ще научите нещо приятно, свързано с обекта на вашите чувства.
28 мар 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес събирате информация относно работата си, която ще ви бъде полезна за в бъдеще. Оставете настрана въпроси, които касаят лично околните, те само могат да ви отдалечат от целите ви. Привлечени сте от интригуваща личност, за която отделяте голяма част от времето си напоследък. Възможно е това увлечение да прерасне в дълбока сърдечна връзка.
28 мар 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Ако ви липсват внимание и грижи, не бързайте да се засягате. Помислете къде имате пропуски, защото е сигурно, че не сте изрядни. Дайте си сметка за собствените си постъпки и променете отношението си към онези, които неоснователно сте наранили. Духовни прозрения ще ви подтикнат към промени.
28 мар 2020
Последни новини