Листата на БСП за Асеновград – от юристи и учители до спортисти и студенти. Най-младият е на 20, най-опитният с 6 мандата зад гърба си

Изображение 1 от 33

  Водач на листата е кандидат-кметът на социалистите Емил Караиванов, следван от предсетаделя на местната червена структура Енко Найденов. Сред 33-мата има добре познати личности като вицекмета Мария Вълканова и екскмета и цели 6 мандата общински съветник Божидар Малинов, както и съвсем млади лица като тези на студентите Димитър Илиев и Красимира Йовкова, съответно на 20 и 22 години.

  Ето и цялата листа, с която БСП се явява на местния вот на 27 октомври:

  1. Д-Р ЕМИЛ ВИКТОРОВ КАРАИВАНОВ (17.05.1968 г.) висше образование, специалност „Нервни болести“, „Здравен мениджмънт“ степен - магистър, Медицински университет - Пловдив, 2 мандата кмет на община Асеновград, 2 мандата общински съветник. Караиванов е семеен с едно дете и владее руски език.

  2. ЕНКО ГЕОРГИЕВ НАЙДЕНОВ (04.07.1976 г.), магистър "Право", ПУ „Паисий Хилендарски“. Адвокат в Адвокатска колегия - Пловдив, председател на БСП – Асеновград, 2 мандата общински съветник. Найденов е семеен с две деца. Владее руски и английски език.

  3. МАРИЯ СТАНЧЕВА ВЪЛКАНОВА (08.08.1956 г.), висше образование, специалност „Машинен инженер“, магистър, ВИММЕСС - Русе, икономист - ВИИ - София, 2 мандата заместник кмет на Асеновград, 2 мандата общински съветник. Вълканова е семейна с две деца. Владее руски език.

  4. БОЖИДАР ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ (08.10.1950 г.), висше образование, магистър „Управление на стопанските дейности“ , АОНСУ, бивш кмет на Асеновград, 6 мандата общински съветник. Малинов е семеен с две деца и владее руски език.

  5. ГЕО ИВАНОВ КАРАДАНОВ (04.06.1978 г.), магистър, инж.технолог, „Здравен мениджмънт“ ВИХВП - Пловдив; МУ - Пловдив, Управител студентски общежития МУ - Пловдив, общински съветник, семеен с две деца. Владее английски език.

  6. МАРГАРИТА АСЕНОВА СТОИЛОВА (13.04.1955 г.), висше образование, магистър специалност „Металургия“, ВХТИ, 5 мандата общински съветник. Стоилова е семейна с две деца, владее руски и английски език.

  7. БОРИС ХРИСТОЗОВ КОЛЕВ (25.03.1977 г.), средно образование, специалност „Цветна металургия“, ТММЕТ „Цар Иван Асен II”, земеделски производител. Колев е общински съветник от гражданската квота, семеен е и е баща на две деца.

  8. ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕШЕВА (21.01.1982 г.), висше образование специалност - КСТ, ВЕИ, ЕЕ, степен - магистър, ТУ - София, филиал Пловдив, ТУ - Габрово, ПУ „Паисий Хилендарски“, главен експерт АИС, два мандата общински съветник. Семейна е с две деца, владее английски език.

  9. АНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА (17.06.1988 г.), средно образование, специалност „Оператор на хляб и хлебни изделия“, ПГ по ХВТ „Св. Димитрий Солунский“, аниматор-екскурзовод в ОП „Туризъм“ - Асеновград. Семейна е с две деца.

  10. ИВАНКА НИКОЛАЕВА АВКОВА (10.12.1990 г.), висше образование „Бизнес информационни технологии“, ПУ „Паисий Хилендарски“, системен администратор в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, общински съветник. Семейна е с едно дете и владее английски език.

  11. БОЖИДАР КОНСТАНТИНОВ НОСИКОВ (16.03.1967 г.), магистър "Право", ТУ – Варна. Секретар МКБППМН (Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни), зам.-председател на ОБПС, баща на две деца. Владее руски и английски език.

  12. ПЕТКО ВАСИЛЕВ ЧИРПАНЛИЕВ (24.10.1973 г.), висше образование със специалност „Физическо възпитание“, ПУ „Паисий Хилендарски“. Треньор по карате, общински съветник, баща на две децаа. Владее руски и немски език.

  13. ДИМИТЪР ДАНЧОВ ИЛИЕВ (01.06.1999 г.), студент по психология в ПУ ”Паисий Хилендарски”, Общински младежки съвет, гражданска квота. Владее английски език.

  14. ВАНЯ МИНЧЕВА ГЕРАКСИЕВА (15.12.1984 г.), магистър „Счетоводство и одит“, ВХАРР – Пловдив. Управител в ЦНСТДМУ – Асеновград. Гераксиева е семейна с две деца, владее английски език.

  15. ВАНЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА (08.06.1982 г.), висше образование, специалност ПУП и НУП, Макроикономика, Управление на социалните дейности с деца и юноши, ПУ „Паисий Хилендарски”, „Право“, степен - магистър, Великотърновски университет „Св.св.Кирил и Методий”, директор Дирекция „Управление на общински активи и транспорт“ в Община Асеновград, общински съветник. Костадинова е семейна с едно дете, владее английски език.

  16. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА (13.07.1973 г.), висше образование, специалност „Начален учител“, степен - магистър, ПУ „Паисий Хилендарски“, старши учител в начален етап в ОУ „Христо Ботев“ Асеновград, общински съветник, семейна с едно дете. Владее английски език.

  17. ЙОРДАН РАЙЧЕВ ИСАКОВ (06.06.1988 г.), висше образование, специалност „Финанси“, степен - магистър , ПУ „Паисий Хилендарски“, търговец. Владее руски и английски език.

  18. СИЙКА АТАНАСОВА КИРКОВА (24.02.1985 г.), висше образование „Счетоводство и контрол“, Колеж по икономика и администрация, главен специалист в Община Асеновград, бивш лидер на младежката организация. Семейна с две деца.

  19. КРЪСТЬО ЗАПРЯНОВ МОМЧИЛОВ (29.06.1955 г.), висше образование, специалност „Треньор по волейбол“, НСА - София, треньор на волейболен клуб Асеновград, гражданска квота. Семеен, баща на две деца.

  20. АНЖЕЛА АЛЕКСИЕВА ЛАДЖЕВА (18.09.1969 г.), средно образование, СУ„Св. св. Кирил и Методи“, асистент склад в „Делта контролс“ ЕООД. Майка на две деца.

  21. ЙОРДАН ЯНКОВ ДИЧЕВ (09.03.1975 г.), магистър „Компютърни системи и технологии“, ТУ – София, филиал в Пловдив, кмет на Тополово. Семеен с две деца.

  22. ВЕРА РУМЕНОВА ВАКЛУШЕВА (11.05.1977 г.), висше образование, специалност „Счетоводство“, ВУАРР, управител на фирма „Вера лукс“. Семейна с две деца.

  23. АТАНАС ТОДОРОВ АТАНАСОВ (29.10.1951 г.) висше образование, специалност "Машиностроене" инженер, ВИММЕСС - Русе. Семеен с две деца, владее руски език.

  24. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ЕВСТАТИЕВ (25.09.1943 г.), магистър, инженер механик, Московски институт за химическо машиностроене, партийно ръководство на икономиката в Московска висша партийна школа при ЦК на КПСС, бивш кмет на Асеновград. Евстатиев е семеен с две деца и владее руски език.

  25. КРАСИМИР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ (25.01.1957 г.), висше образование, магистър „Подземен инженер“, ВМГН - София, гражданска квота. Семеен с едно дете и владее руски език.

  26. ИВА ИЛИЯНОВА ЧАВКОВА (13.12.1995 г.), висше образование "Бизнес информационни технологии“, ПУ „Паисий Хилендарски“, системен администратор в Градска библиотека „Паисий Хилендарски“, лидер на младежката организация на бСП в общината. Семейна е с едно дете. Владее английски език.

  27. ДИЯНА ИЛКОВА СТАНЧЕВА (30.09.1991 г.), магистър „Мениджмънт на корпоративната сигурност“, ПУ „Паисий Хилендарски“, младежки медиатор в Община Асеновград. Владее руски език.

  28. МАРИЯ ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА (27.05.1978 г.), завършила ПУ „Паисий Хилендарски със специалност „Български език и история“, кооперативен деец. Семейна е с две деца, владее руски език.

  29. ПОЛИНА КИРИЛОВА СИМОВА - ЯКОВА (28.02.1958 г.), магистър „Автоматизация на производството“,  ВМЕИ - София, старши учител в ЦПЛР „Васил Левски“. Майка на едно дете, владее руски език.

  30. АНТОНИЯ АТАНАСОВА АВКОВА (13.04.1989 г.), висше образование „Икономика - финанси“, Нов Български университет, счетоводител в „17 Н“ ЕООД, гражданска квота. Семейна с две деца.

  31. КРАСИМИРА КОСТАДИНОВА ЙОВКОВА (26.07.1997 г.), студент по маркетинг.

  32. ПЕТЯ ИВАНОВА ЯНЕВА (21.12,1989 г.), висше образование, счетоводител, гражданска квота. Семейна с едно дете, владее английски език.

  33. ИВАН НИКОЛОВ КОСТОВ (15.05.1964 г.), средно образование, техник, гражданска квота, кмет на Долнослав. Семеен с едно дете.

  Купуването и продаването на гласове е престъпление.
  Източник: Asenovgrad.NET
  Последни новини