Депутатите прецизираха разследването на жп инциденти

Депутатите приеха на второ четене Законопроекта за железопътния транспорт. Отделни текстове от законопроекта предвиждат задълженията за разследване на произшествия и инциденти, изпълнявани досега от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" (национален орган за безопасност), да се възлагат на управителя на железопътна инфраструктура и железопътните предприятия в съответствие с изискванията на европейска директива относно основните елементи на Системите за управление на безопасността на управителя на инфраструктурата на железопътните предприятия.

Разследването на произшествия и инциденти се осъществява от управителя на железопътната инфраструктура и/или железопътните предприятия по процедури за разследване, включени в техните системи за управление на безопасността, пише в закона.

Със законопроекта се разграничават задълженията на отделните заинтересовани страни и се транспонира разписаното в директивата изискване основните елементи на системите за управление на безопасността на железопътните предприятия и управителите на инфраструктури да включват процедури, които да гарантират, че произшествията, инцидентите, ситуациите, близки до инциденти, и другите опасни събития се докладват, разследват, анализират и се вземат необходимите превантивни мерки.В документа пише, че се създава и правно основание за налагането на санкции при неизпълнение на задълженията от железопътните предприятия и управителя на инфраструктурата за разследване на произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти.

Друга група промени са свързани с осъществяване на дейностите по дезинфекция на влизащите в страната подвижни железопътни състави, като се предлага прецизиране на дефиницията за "обслужващо съоръжение" и промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност, където тази дейност е регламентирана.Понастоящем дезинфекцията на превозни средства е регламентирана в Закона за ветеринарномедицинската дейност, където е дадена общата правна уредба на дейността за дезинфекция на превозните средства, влизащи в страната.

Дейността за дезинфекция на подвижни железопътни състави от своя страна изисква специфични съоръжения, които се разполагат на железния път. Към настоящия момент такива съоръжения се експлоатират и управляват от управителя на железопътната инфраструктура и от железопътните предприятия.Това изисква да бъде допълнен и Законът за ветеринарномедицинската дейност, като се предлага на законово ниво да бъдат регламентирани субектите, които да имат право да извършват дейността по дезинфекция на подвижните железопътни състави, пише в мотивите на проектозакона.

Друга група промени в Закона за железопътния транспорт са свързани с реализацията на проекти за изграждане и/или разширение на обществената транспортна инфраструктура. Прецизира се начинът на предоставяне на имущество - държавна собственост, за управление на Национална компания "Железопътна инфраструктура".Вносителите заявиха, че аналогична регламентация съществува в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на България, където е разписано, че държавата предоставя на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" имущество - публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет, за изпълнение на предмета му на дейност.

Източник: news.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини