Областна администрация спечели проект за заетост на хора с увреждания

Проект по Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания спечели Областна администрация – Перник.  От Дирекция „Бюро по труда” в Перник бе насочен човек, който поради инцидент е останал без работа, но не е загубил правото си да упражнява трудова дейност при по-облекчен режим.

Новият служител е назначен в администрацията на длъжността „Архивар” на минимална работна заплата, за срок от 24 месеца. Той ще подпомага дейността по оформянето и поддържането на документите в архива.

Източник: perunik.com

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини