Станишев в програмно писмо: Време е ЕС да се превърне в наистина социален съюз

Европа е много повече от пазар. Време е ЕС да се превърне в наистина социален съюз!, смята лидерът на ПЕС

Президентът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев се обърна с програмно писмо към Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, Шарл Мишел, председател на Европейския съвет, Антониу Коща, министър-председател на Португалия (която е ротационен председател на Съвета на ЕС) и Давид Сасоли, председател на Европейския парламент. В него Станишев посочва, че гражданите очакват повече социални политики на европейско ниво в контекста на продължаващата криза, а въпросът за социалната справедливост ще бъде ключов за възстановяването. В приложената Декларация на ПЕС-министрите на заетостта и социалните въпроси относно необходимостта от амбициозен Социален план за действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права, левите очертават основните приоритети при прилагането на Европейския стълб на социалните права.

В писмото Станишев посочва: "На 16 ноември 2017 г. Европейският парламент, Комисията и Съветът съвместно приеха Европейския стълб на социалните права в Гьотеборг, Швеция, отбелязвайки нова стъпка в изграждането на Социална Европа. От самото начало на процеса политическото ни семейство призовава за силен и амбициозен Социален план за действие, който да бъде обвързан с Европейския стълб на социалните права, за да бъдат превърнати неговите двайсет основни принципа в реалност във всички държави в ЕС."

ЕК е на път да предприеме следващата стъпка с публикуването на предложението си за Социален план за действие на 3 март тази година. Очакванията за силна социална Европа, както и социално и справедливо възстановяване са големи, особено на фона на кризата от Ковид-19.

След доклада на ЕП за Социална Европа и справедлив преход, приет през декември миналата година (2020/2084(INI)), левите министри в сферата на заетостта и социалните права вече допринесоха с техните предложения за Плана за действие. Можете да се запознаете с предложенията в детайли в приложената декларация за амбициозен Социален план за действие, приет от министрите от семейството на ПЕС от Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Германия, Италия, Люксембург, Малта и Швеция, под ръководството на председателя на Съвета в тази област - португалският министър Ана Мендиш Годиньо.
Призоваваме Комисията, Съвета и Парламента да отговорят на тези предложения със също толкова амбициозен Социален план за действие, започвайки с предложението на Комисията на 3 март. Срещата на високо ниво по социални въпроси, инициирана от Португалското председателство на ЕС на 7 и 8 май ще бъде основен акцент в процеса. Амбицията за Социална Европа трябва да бъде отразена и в започващия дебат за бъдещето на Европа.

Европа е много повече от един пазар. Време е ЕС да се превърне в наистина социален съюз, който отново играе ролята си и води своите 500 млн. граждани към споделен просперитет, социален прогрес и благоденствие.", пише още в писмото на лидера на европейските социалисти.

В декларацията на левите министри се посочва, че "днес очакванията са големи. Кризата с covid-19 припомни на всички ни именно ролята на социалната защита, ролята на държавата за защита и подкрепа на хората. Кризата все още е далеч от края си, а ние трябва да се справим с последиците. Време е да скъсаме със старите парадигми от минали кризи, когато надделяваха икономическите съображения: социалният отговор на тази криза ще бъде ключов за бъдещето на обществата ни."

В декларацията министрите на европейската левица очертават социалните приоритети пред ЕС:

 • Трудът трябва да се отплаща, затова споделяме целта за осигуряване на адекватна минимална работна заплата в ЕС, гарантирана чрез закон или колективно трудово договаряне, в съответствие с националните системи и автономността на социалните партньори;
 • Новите форми на труд не бива да връщат работниците обратно в XIX век. Време е да осигурим по-добри трудови и социални права за работещите чрез онлайн платформи и да забраним 0-часовите договори и фалшивото самонаемане.
 • Covid-19 припомни на ЕС необходимостта от здраве и безопасност на работното място. ЕС трябва да си постави за цел да елиминира смъртните случаи заради инциденти на работното място, и да намали болестите, свързани с работата, до 2030 г. Страните-членки е нужно да работят в посока интегриране правото на безопасни и здравословни условия на труд в рамката на Международната организация на труда за основните принципи и права в труда;
 • Синдикатите са пазителите на правата на работниците. Те следва да бъдат подкрепяни, а колективното трудово договаряне, участието на работниците, правото на работниците на информация и консултации и социалният диалог трябва да бъдат отстоявани във всички държави-членки, както и на европейско ниво.
 • В отговор на безскрупулното поведение на много компании е необходимо да бъдат подсилени надлежни проверки (due diligience) по цялата верига на доставки и подизпълнители;
 • Разликата в заплащането и пенсиите на жените и мъжете трябва да остане в миналото. Спешно са необходими повече мерки за прозрачност, съчетани с ясни и обвързващи цели за елиминиране на разликата в заплащането на жените и мъжете до 2030 г.
 • Младежката безработица отново се повишава. Решени сме да инвестираме и да се възползваме изцяло от възможностите, които предлага подновената Младежка гаранция, за да помогнем на повече млади хора да намерят качествено работно място.
 • Крайно време е да обърнем внимание на проблема с онези над 25% деца в Европа, които са в риск от бедност и социално изключване. Трябва да бъде реализирано предложението на ПЕС за Европейска детска гаранция, която да гарантира правото на всички деца на качествено здравеопазване, образование, грижи, жилищно настаняване и изхранване, в съответствие с националните компетенции.
 • " За да се преборим с бедността и социалното изключване, е ключово да бъдат развити заключенията на Съвета за засилване на защитата чрез минимален доход, както и да бъдат поставени ясни цели за намаляване на бедността.
 • Призоваваме за Европейска стратегия за хората с увреждания след 2020 г., която да поставя амбициозни, ясни и измерими цели по отношение на гарантирането на правата на хората с увреждания.
 • Искаме силни социални системи, които да подкрепят хората през целия им живот. Обществените услуги трябва да бъдат достатъчно добре подсигурени с ресурси, за да позволяват ефективен достъп до социално жилищно настаняване, здравеопазване, дългосрочни грижи и основни услуги, както предвижда Европейския стълб на социалните права.
 • За да помогнем на работниците да се ангажират в нови сектори, ни трябват такива публични политики за уменията, които да сертифицират и валидират придобитите нови квалификации и компетенции, както и да осигуряват достъп до учене през целия живот за всички работници, от всяка възрастова категория.
 • На основата на научените уроци от Европейския инструмент за временна подкрепа за смекчаване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE) като ефективен инструмент за запазване на работните места по време на икономическа криза, приканваме Комисията да представи предложение за разширяване на обхвата на мерките за защита от безработица във всяка държава-членка и за превръщане на SURE в постоянен инструмент за борба с безработицата по време на криза.
 • Публичните политики твърде често механично се фокусират върху икономическите и финансови съображения, без да отчитат влиянието върху живота на гражданите. Преходът към по-устойчива и цифрова икономика може да бъде успешен само ако следва принципа "никой да не бъде изоставен", и допринася за по-високо качество на живота за всички. Това трябва да бъде отразено във всички европейски програми, като в тях бъдат заложени ясни индикатори за минимални разходи, свързани със социални цели. Този принцип трябва да е в основата на едно обновено икономическо управление в ЕС, с ясни индикатори и процедура за наблюдение. Те, от своя страна, трябва да послужат за основа на специфичните за всяка държава препоръки на Комисията, в съответствие с целите, заложени в Европейския стълб на социалните права - вместо тези препоръки да се основават предимно на фискални фактори. Призоваваме за европейски цели до 2030 г., за да заложим амбиция за силна социална политика. Това е от съществено значение и по отношение на предстоящата среща на върха по социалните въпроси в Порто през май т.г. Лидерите трябва да си поставят за цел въвеждането на три основни цели - свързани със заетостта (напр. по отношение на жените, младежите), уменията и социалното изключване (напр. по отношение на бедността, детската бедност).

Това ре-балансиране - между фискалното и социалното - трябва да се случи и в самото сърце на европейския проект. Решенията на Съда на ЕС по случаите "Viking- Line" и "Laval" показаха рисковете от привилегироване на изграждането на единен пазар за сметка на социален Съюз. Действията на европейско ниво трябва да отчитат различните модели на трудов пазар и различните национални системи. Силата на социалните партньори и правото на колективни действия и договаряне са от ключово значение. Социалните права и автономността на социалните партньори трябва да бъдат отстоявани срещу бъдещи подобни решения на Съда на ЕС. Убедени сме, че Европейският стълб за социалните права трябва да бъде общата рамка за социални политики през следващото десетилетие.", пише още в декларацията.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 23.04.2021

Хороскоп за Овен

Овен
От срещите си с хора, които обичате, ще черпите енергия и нови идеи. Тревогите ще отстъпят и ще получите пълен контрол върху ситуацията около вас. На повечето от вас съдбата изпраща добри дарове, ще влезете в нов дом и ще получите попътен вятър за напиращите у вас идеи. Отдайте заслуженото на партньора си, голяма част от удобствата в живота си дължите на него.
23 апр 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Очаква ви приятен ден днес. Подхождате спокойно към всичко, което се случва около вас и това е наистина една добра стратегия. Помагате на свой близък човек да се справи с нещо, което го вълнува. Стойте далеч от каквито и да било пререкания днес, защото те няма да помогнат за постигането на онова, към което се стремите. Приемате покана за вечерта.
23 апр 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Имате навика да действате прибързано, но днес ще трябва добре да обмислите решението си. Преценете добре всички страни на проблема и изберете онова, което най-добре отговаря на интересите ви в момента. Погрижете се за предстоящи изпити, защото могат да се окажат решаващи кариерата ви.
23 апр 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Предложения, които очаквате ще предизвикат активността ви днес. Ще работите разумно и без излишен риск ще изберете най-доброто за себе си. Любов изпълва сърцето ви и ви кара да мечтаете за хубави дни. Много от вас ги имат, при другите те предстоят, но не предизвиквайте събитията.
23 апр 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Вашата амбициозна натура и желанието ви на всяка цена да сте първи може да ви създаде главоболия. Бъдете толерантни и отстъпете на по-добрия първите позиции. Във връзка с това може да изпитате финансови и служебни притеснения. За това пък емоционалния ви живот ще ви донесе много радост. Интимните ви копнежи също ще бъдат напълно удовлетворени.
23 апр 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Денят може да донесе неочаквано развитие на въпрос, който отдавна ви интересува. Ще научите новина, която силно ще ви развълнува и ще подобри настроението ви. Споделете радостта си с близък човек. Не бъдете странични наблюдатели, включете се активно в суматохата около вас, и това ще ви изпълни с енергия.
23 апр 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Денят ви няма да е от най-спокойните, но се опитайте да намирате най-доброто решение във всяка ситуация. Не гледайте с тревога на промените, които се случват около вас. Бързо ще се адаптирате. Ако споделите притесненията си с близък човек ще ви стане по-леко на душата.
23 апр 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Ще продължите работата по текущите си задачи, но ако те ви натоварват прекалено, не пренасяйте раздразнението си в къщи. Очакваните финанси няма да се забавят и дано ви помогнат да решите належащите си нужди. Не пренебрегвайте простичките неща в живота си, те ви доближават до истината, която понякога ви се изплъзва.
23 апр 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Объркани сте емоционално. Колебаете се накъде да поемете в интимния си живот. Вслушайте се в сърцето си, изяснете собствените си чувства, за да избегнете разочарованието.
23 апр 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Не се притеснявайте да проявите своята прямота и да бъдете директни при деловите си контакти. Точно това е разковничето към успеха ви днес. Не се отказвайте, ако околните открито ви се противопоставят и отхвърлят идеите ви. Времето ще ги убеди в правотата ви. Но това съвсем не означава, че вие трябва да сте агресивни, напротив.
23 апр 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес ще дадете предимство на деловите си ангажименти, като личния ви живот ще остане на втори план. Не се бавете, а действайте за да оползотворите възможностите, които ще ви се дадат. Стойте над човешката завист и недоброжелателност, не се хабете напразно. Общ проект няма да ви донесе очакваните резултати.
23 апр 2021

Хороскоп за Риби

Риби
С обичайните занимания и рутинни задачи ще преминете през днешния ден. По-вълнуващи може да са запознанството ви с човек, от когото да получите ценна информация. За някои тя има отношение към личните им предпочитания, за други – към обща работа или бизнес. Използвайте я за целите на интересите си, като поддържате и духовната връзка помежду ви.
23 апр 2021
Последни новини