КЕВР наложи глоба от 20 000 лв. на Топлофикация - Перник

"Топлофикация - Перник" АД трябва да плати глоба от 20 000 лв. заради нарушение на Закона за енергетиката. 

Заради авария на 7 май 2020 г. на шламохранилище на „Топлофикация - Перник“ АД - сгуроотвал "7-ми септември" и пропуск на вода от дигата бе възложена проверка на министрите на енергетиката, на регионалното развитие и благоустройството, и на околната среда и водите, както и на председателя на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

След проверка на КЕВР е установено неизпълнение на Показателите за качество на топлоснабдяването и неспазване на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от „Топлофикация - Перник” на потребители в града.

Мерки обаче не са предприети и ВАП сезира председателя на КЕВР да упражни правомощията си с оглед ангажиране на административнонаказателната отговорност на „Топлофикация - Перник“ АД.

ВАП е уведомена от председателя на КЕВР, че е издадено наказателно постановление, с което на „Топлофикация - Перник“ АД е наложена имуществена санкция в размер на 20 000 лв.

Източник: offnews.bg

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини