Патентните декларации ще се подават в общината до 30 април

От 2008 г. патентните декларации ще се подават в общината, в която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а не както беше досега в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП).

Когато патентната дейност не се извършва от постоянно място или няма обект, декларациите се подават в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително на едноличния търговец, съобщиха от НАП.

От тази година патентният данък ще се администрира от общините, а размерът му ще се определя от общинските съвети.

Данъкът ще варира в законово определените граници в различни размери за една и съща дейност в отделните населени места или зони на територията на общините. Данъкът също вече се внася като приход на общината.

Дължимите суми за патентен данък към края на 2007 г. обаче трябва да се внасят по сметките на съответните териториални дирекции на НАП, както беше досега.

До края на февруари министърът на финансите ще утвърди образеца на декларацията за облагане с патентен данък.

За улеснение на клиентите на НАП декларацията ще бъде публикувана и в интернет страницата на приходната администрация.

Крайният срок за подаване на декларациите за патентна дейност е 30 април 2008 г., като в този срок трябва да бъдат платени първата и втората вноска от данъка.

На предплатилите за цялата година в същия срок се прави 5% отстъпка. Глобите при неподаване или подаване след срока на данъчна декларация са до 500 лв., а за деклариране на неверни данни или обстоятелства, водещи до намаляване на данъка или освобождаване от него, санкцията е до 1000 лв.

Допълнителна информация за декларирането и плащането на патентния данък може да се получи в общинската администрация.

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини