Родители на деца с увреждания протестират днес в 4 града

В 11.00 ч. на площад "Народно събрание" започва национално протестно шествие срещу действащите политики за децата/лицата с увреждания и техните семейства, съобщиха организаторите на събитието.
Повече от 10 организации от 10 града в страната ще подкрепят протеста в София с настояване за адекватна държавна намеса и подкрепа за семействата, отглеждащи дете или възрастен с увреждан.
Ден след Световния ден за повишаване информираността на обществото по проблемите на аутизма и няколко дни преди Международния ден на здравето, родители на деца с увреждания отново излизат на протест срещу действащите политики за децата/лицата с увреждания и техните семейства и липсата на единна система, която да осигури комплексна грижа за децата с увреждания, за да могат да достигнат до пълния си потенциал.
Част от исканията, които протестиращите родители на деца с физически увреждания, хронични заболявания и интелектуални затруднения ще отправят към отговорните институции за пореден път, са за: подобрен достъп до физикална, психологическа и социална рехабилитация; адекватно финансиране на лечебните процедури; опростяване и стандартизиране на критериите за оценка на ТЕЛК; закриване на неработещите държавни структури и подпомагане на работещите такива; Специализирана индивидуална помощ и поддръжка, съобразени с нуждите на детето в масовото училище, за да се гарантира образованието на децата с увреждания. Всички искания на родителите са приложение към настоящата информация.
Според организаторите на протеста в България липсва единна система, която да осигури на едно дете с проблем цялата здравна, социална, образователна грижа, от която то се нуждае, за да развие своя потенциал. Отговорността за осигуряване на рехабилитация, занимания с психолог, логопед и други специалисти най-често падат върху родителите, които се справят със собствени сили, с помощта на близки и със съдействието на дарителски инициативи.
Те са и тези, които трябва да осигурят на детето си някакво образование, което рядко е съобразено с възможностите и талантите на съответното дете. Обикновено децата с увреждане учат там, където ги приемат, или където има създадени условия за тях. А подобни учебни заведения не са много, особено в по-малките градове.
Лицата, навършили 18 г., пък са лишени и от малкото възможности, които са им били осигурявани преди навършването на пълнолетие.

Източник: актуално

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини